Category: విశ్వాసాలు

స్పష్టత కరువైన ‘స్పష్టమైన’ ఖురాన్

ప్రగల్భాల ప్రకటనలు “అలిఫ్‌ – లామ్‌ – రా. ఇది ఒక గ్రంథం. దీని వాక్యాలు నిర్దుష్ట మైనవిగా చేయబడ్డాయి. అవి వివేచనాపరుడు, సర్వం ఎరిగిన వాని తరఫు నుండి స్పష్టంగా విశదీకరించబడ్డాయి.” (ఖురాను – సురాహ్ 11:1) “ఏమిటీ, నేను అల్లాహ్‌ను కాకుండా ఇంకొక న్యాయనిర్ణేతను వెతకాలా? యదార్థానికి ఆయన ఒక సంపూర్ణ గ్రంథాన్ని మీ వద్దకు పంపి ఉన్నాడు. అందలి విషయాలు స్పష్టంగా విపులీకరించబడ్డాయి. మేము ఎవరికి గ్రంథం వొసగామో వారికి, ఈ గ్రంథం…
Read more


July 12, 2021 0

అవధులులేని కౄరత్వం!

అల్లాహ్ యొక్క అధర్మ ప్రణాళిక I. అల్లాహ్ తానే విధిరాత రాసి మనుషులను సృష్టిస్తాడట! [సురాహ్ 9:51 & 37:96; సహీ బుఖారి (4:54:430); (2:23:444); (6:60:473); (9:93:641) & సహీ ముస్లీము (33:6436); (33:6406)] “అల్లాహ్ మాకు రాసిపెట్టింది తప్ప మరొకటి మాకు జరుగదు.ఆయనే మా సంరక్షకుడు. విశ్వాసులైనవారు అల్లాహ్ నే నమ్ముకోవాలి” అని (ఓ ప్రవక్తా) వారికి చెప్పు” (సురాహ్ 9:51). “మరి (చూడబోతే) మిమ్మల్నీ, మీరు చేసిన వాటినీ సృష్టించినవాడు అల్లాహ్‌యేకదా!” (సురాహ్ 37:96)” II.…
Read more


July 7, 2021 0

పౌలు “అబద్ధ ప్రవక్త”

యూదులలోని పరిసయ్యుల గుంపుకు చెందినవాడు సౌలు. మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని అవసోపనపట్టి, యూదు మతనిష్ఠకు సమర్పించుకొని, యూదుమత పునః స్థాపనకు కంకణం కట్టుకున్న వ్యక్తి సౌలు. యూదుమతాన్ని సవాలు చేస్తున్న క్రైస్తవ్యాన్ని అడ్డుకొని తుదముట్టించాలన్న తపనతో నడుముకట్టిన సౌలుకు యేసు ప్రభువు దర్శనాన్ని అనుగ్రహించి నిజమైన సత్యంలోకి, వెలుగులోకి, మరియు నిత్యజీవంలోకి నడిపించాడు. ఆ దర్శనం మతచాందసంత్వంతో మతమౌడ్యంతో క్రైస్తవులను చంపాలనే ద్వేశంతో రగిలిపోతున్న సౌలును పరిణామం పొందిన పౌలుగా మార్చింది. ఆ కారణంచేత మంచిని, దేవుని ప్రేమను,…
Read more


July 7, 2021 0

చరిత్రలో విచిత్రం!

మానవ చరిత్రలో యేసు క్రీస్తు యొక్క పునరుత్థాన దినానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. కొన్ని చారిత్రక మరియు ధార్మిక గ్రంధాల ఆధారాల ప్రకారం ఆ రోజు యేసు క్రీస్తు ప్రభువు సిలువ శ్రమలు అనుభవించి, మరణించి, మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన రోజు! ఆ మహోన్నత దినాన్ని ఈస్టర్ లేక పస్కా అనే పేరుతో నిజవిశ్వాసులు పర్వదినంగా జరుపుకుంటారు. అందుకు కారణం, జగమెరగాల్సిన సత్యం—మరణం ఓడించబడి జీవమార్గానికి తలుపులు తెరచుకున్న దినం! యూదా మతపెద్దల ప్రొద్భలంతో రోమా…
Read more


April 5, 2021 0

ముహమ్మద్ & అయిషా

ఇస్లామీయ గ్రంథాలు తెలియచేస్తున్న ప్రకారం*, ఇస్లాం ప్రవక్త ముహమ్మద్ తాను 50 యేండ్ల వయస్సులో ఉండగా 6 సంవత్సరాల అయిషా అనే అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకున్నాడు. కాని, ఆ అమ్మాయికి 9 సంవత్సరాల వయస్సు వచ్చిన తరువాతే ముహమ్మద్ గారు ఆమెతో వైవాహిక జీవితాన్ని మొదలు పెట్టాడు. *{[సహిహ్ అల్-బుఖారి, వాల్యూం 5, బుక్ 58, నంబర్ 234 & వాల్యూం 9, బుక్ 87, నంబర్ 140,139 & వాల్యూం 7, బుక్ 62, నంబర్…
Read more


April 4, 2021 0

ప్రవక్తలు Vs. ముహమ్మద్

సృష్టికర్త ప్రత్యక్షతలను పొందుతు, ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తూ, మానవాళికి దైవ సందేశాలను అందించేవారే ప్రవక్తలు. ప్రవక్తల పరంపర మూడు దఫాలుగా మానవాళికి అందించబడింది. మొదటి పరంపర అబ్రహాముతో మొదలై యోసేపు వరకు నిరాటంకంగా కొనసాగింది. రెండవది, మోషేతో మొదలై మలాకి వరకు కొనసాగింది. మూడవది మరియు చివరిది అయిన నిజప్రవక్తల పరంపర యేసుక్రీస్తుతో మొదలై యేసు శిష్యుడైన యోహానుతో అంతమైంది. ఈ నిజప్రవక్తల పరంపర ముగిసిన తదుపరికూడా చరిత్రలో అనేక మంది వ్యక్తులు, సంస్కర్తలు, నాయకులు, మతబోధకులు…
Read more


February 22, 2021 0

స్త్రీలు: ఇస్లాం Vs. క్రైస్తవ్యం

ఇస్లాంలో స్త్రీలు ఇస్లాంలో స్త్రీల పాత్ర స్థాయిలు ప్రత్యేకమైనవి. స్త్రీపురుషుల మధ్య వైవిధ్యం ప్రస్పుటంగా కనిపించటమేగాక అది ఎప్పటికి పూరించలేనిది మరియు నిత్యత్వమంతా కొనసాగేది. ఖురాన్ బోధ ప్రకారం: (1) మొదటి మానవుడైన ఆదాముకు తప్ప మానవులందరికి తల్లిగా లెక్కించబడే మొట్టమొదట సృష్టించబడిన స్త్రీ పేరు లేదు! [ఖుర్’ఆన్ 2:35](2) మెస్సయ్య అయిన యేసు వారి తల్లి పేరు తప్ప వేరే యే స్త్రీ పేరు పేర్కొనబడలేదు! [ఖుర్’ఆన్ 3:42](3) ప్రవక్తలలోని ఒక్క స్త్రీనైనా గుర్తించలేదు! (4)…
Read more


February 17, 2021 0

క్షమాపణ: యేసుకు ముందు & తరువాత?

క్షమాపణ దేవుడు సార్వభౌముడు మరియు సర్వశక్తిమంతుడు. ఆయన తాను కోరుకుంటే ఏ మానవుని పాపాలనైనా అలవోకగా క్షమించి మోక్షాన్ని ప్రసాధించటానికి ఆయనకు అడ్డేమైన ఉందా…? ఉంది! అది దేవుని న్యాయతత్వం. దేవుడు తన స్వభావ లక్షణాలకు వ్యతిరేకంగా ఏమీ చేయడు, చేయజాలడు. న్యాయం మరియు నీతి అన్నవి దేవుని నైతిక స్వభావాలు. పాపం లేక అన్యాయం చేసిన మానవులను దేవుడు తన న్యాయ తత్వానికి వేరుగా లేక వ్యతిరేకంగా క్షమించడు. దేవుని న్యాయ తత్వాన్ని తృప్తిపరచకుండా పాపులను…
Read more


February 13, 2021 6

ఇస్లాంలో చిక్కుముడులు

ముస్లీంల విశ్వాసమైన ఇస్లాంలో తేల్చుకోజాలని అనేక చిక్కుముడులున్నాయి. వాటిని కప్పిపెడుతూ మతమార్పిడులకొరకు క్రైస్తవ విశ్వాసంలోని మర్మాలను తప్పుబట్టే ప్రయత్నాలను దావా ప్రచారకులు అనేక విధాలుగా చేస్తూ అమాయక క్రైస్తవులను అలాగే ముస్లీములను మోసం చేస్తూ తప్పు మార్గం పట్టిస్తున్నారు. ముస్లీం దావా ప్రచారకుల మోసాలను అడ్డుకునేందుకు సహాయకరంగా ఇస్లాంలోని అతర్క అంశాలలో అలాగే పరస్పర వ్యతిరేక విశ్వాసాలలోని కొన్ని ఈ వ్యాసంలో మీముందు ఉంచుతున్నాము. అల్లాహ్ గురించి (1) సృష్టిని ప్రారంభించకముందు అల్లాహ్ తప్ప మరెవరు లేరు…
Read more


December 25, 2020 0

సృష్టికర్త నామం

నామం బైబిలులో నామము/పేరు అన్నది కేవలం… – సిరా గుర్తుల సంకలనం కాదు– హీబ్రూ/గ్రీకు అక్షరాల కూర్పు కాదు– హీబ్రూ/గ్రీకు పదాల ఉచ్చారణ కూడా కాదు నామము లేక పేరు అన్నది వ్యక్తి యొక్క గుర్తు/గుర్తింపు. వ్యక్తి యొక్క ముద్ర లేక ప్రాతినిథ్యం. నామము అన్నది ఆ నామాన్ని ధరించిన వ్యక్తిని సూచిస్తుంది అంతే కాక ఒకరకంగా ఆ వ్యక్తితో అనుసంధానం చేస్తుంది. నామము సూచిస్తున్న “వ్యక్తి” విశయములో ఆ నామాన్ని వుపయోగిస్తున్న వ్యక్తికి స్పష్టత వున్నంతవరకు…
Read more


December 20, 2020 0