Author: telugui

ఖురాన్ అజ్ఙానం Vs. బైబిల్ విజ్ఙానం

1. మానవ జాతిలోని ప్రథమ స్త్రీ హవ్వ సృష్టించబడిన విధానం ఖురానుకు తెలియదు. కాని, సంపూర్ణ దైవగ్రంథం బైబిల్ కు తెలుసు! [ఆదికాండము.2:21-22] 2. ఆదాముకు తప్ప మానవులందరికి తల్లి అయిన మొదటి స్త్రీ పేరు ఖురానుకు తెలియదు.కాని, సంపూర్ణ దైవగ్రంథం బైబిల్ కు తెలుసు! [ఆదికాండము.4:1] 3. మానవ చరిత్రలోని మొదటి జంటకు జన్మించిన మొదటి యిద్దరు కుమారుల పేర్లు ఖురానుకు తెలియదు.కాని, సంపూర్ణ దైవగ్రంథం బైబిల్ కు తెలుసు! [ఆదికాండము.4:1-2] 4. మొదటి జంట…
Read more


February 4, 2022 1

పస్కాపండుగ

పస్కా పండుగ ప్రారంభం [ని.కాం.12:1-28; లే.కాం.23:1-8; సం.కాం.9:1-14; ద్వి.కాం.16:1-8] పాతనిబంధన గ్రంథం ప్రకారం ఇశ్రాయేలీయులను దేవుడు ఐగుప్తు దాసత్వంలోనుండి అనేక అద్భుత కార్యాలద్వారా విడిపించి తీసుకువచ్చిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఇశ్రాయేలీయులు పస్కా పండుగను ఆచరించాలని అజ్ఙాపించబడ్డారు. అబీబు లేక నిసాన్ అని పిలువబడే మాసములో 14వ దినాన పస్కా పశువును వధించి సిద్ధం చేసుకోవాలి. బైబిల్ పరిభాషలో ఒక సాయంత్రం మొదలుకొని మరొక సాయంత్రం వరకు ఒక దినంగా లెక్కించబడుతుంది. అంటే, ప్రతి దినం రెండు సాయంత్రాలుంటాయి.…
Read more


November 11, 2021 0

అబద్ధ ప్రవక్తలు

“అబద్ధ ప్రవక్తలనుగూర్చి జాగ్రత్తపడుడి. వారు గొఱ్ఱల చర్మములు వేసికొని మీయొద్దకు వత్తురు కాని లోపల వారు క్రూరమైన తోడేళ్లు.” (మత్తయి.7:15) “అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు వచ్చి పలువురిని మోసపరచెదరు;” (మత్తయి.24:11) ఈలోకంలో దేవుని మార్గం వైపు నడిపించే సత్యప్రవక్తలే కాకుండా మోసంచేస్తూ భ్రష్టమార్గంలోకి నడిపించే అబద్ధప్రవక్తలుకూడా ఉన్నట్లు సంపూర్ణదైవగ్రంథమైన బైబిలు బోదిస్తున్నది. అబద్ధ ప్రవక్తలను గుర్తించి వారి బోధలలోనుండి, ప్రభావంలోనుండి తమను తాము కాపాడుకోవటం నిజమైన విశ్వాసుల కర్తవ్యం! మరి, అబద్ధ ప్రవక్తలను గుర్తించటం ఎలా…?! అమాయకులను…
Read more


November 3, 2021 0

ముహమ్మద్ సూక్తులు

ఇస్లాం మతస్థాపకుడు మరియు ప్రవక్త అయిన ముహమ్మద్ గారిపట్ల ముస్లీంలకు అపారమైన భక్తిగౌరవాలుంటాయన్నది జగమెరిగిన సత్యం. ముహమ్మద్ యొక్క లౌకికజ్ఙానం, శాస్త్రీయ పరిజ్ఙానం, అలాగే ముస్లీం సమాజానికి ఆయన అందించిన నీతిసూక్తుల వివరాలను ఇస్లామీయ గ్రంథాలే పేర్కొంటున్నాయి. వాటి సూత్రాలు తాత్పర్యాలు ముస్లీం సమాజంపై ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపగలవో వాటిని చదివి మీరే నిర్ణయించుకోండి. క్రింద యివ్వబడిన సూక్తులు చెప్పే వ్యక్తిని సత్యప్రవక్తగా లెక్కించటం సబాబా కాదా అన్నది కూడా మీరే నిర్ణయించుకోండి. ముహమ్మదును ముస్లీంలు ఎందుకంతగా…
Read more


October 24, 2021 0

మతహింసకు కారకులు ఎవరు?

ముస్లీం అడిగిన ప్రశ్నలు & క్రైస్తవుడు యిచ్చిన జవాబులు ముస్లీం:1) మొదటి ప్రపంచ యుద్దాన్ని ఎవరు ప్రారంభించారు? కొన్ని లక్షల మంది చనిపోవడానికి కారణమైనది ఎవరు (ముస్లిమ్స్ కాదు)క్రైస్తవుడు: అవును, ముస్లీంలు కాదు. పాపులైన మానవులందరికొరకు ప్రాణం పెట్టిన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును వెంబడిస్తూ శత్రువులను సహితం ప్రేమించమన్న ఆయన బోధలను పాటించే క్రైస్తవులు కూడా కాదు! ముస్లీం:2) రెండవ ప్రపంచ యుద్దాన్ని ఎవరు ప్రారంభించారు ? కొన్ని లక్షల మంది చనిపోవడానికి కారణమైనది ఎవరు (ముస్లిమ్స్ కాదు)క్రైస్తవుడు:…
Read more


August 28, 2021 0

ఇస్లాం సమస్యలు

బైబిల్ పై ముస్లీంలకు ప్రశ్నలు ? (1) తవ్రాత్, జబూర్, మరియు ఇజీల్ గ్రంథాలు యూదులవద్ద అలాగే క్రైస్తవులవద్ద ఉన్నాయి అన్న సత్యాన్ని ఖురాన్ గ్రంథం నిర్ధారిస్తూ అదేసమయంలో అవి మార్చబడ్డాయి అనిగాని లేక వాటి సమయం అయిపోయిందనిగాని బోధించటం లేదు. అయినా ఖురాన్ బోధకు వ్యతిరేకంగా తలంచటం, విశ్వసించంటం లేక వాదించటం మీకు క్షేమమా? ? (2) అల్లాహ్ యిచ్చిన తవ్రాత్, జబూర్, మరియు ఇంజీల్ గ్రంథాలు బైబిల్ లో ఉన్నాయన్నది గ్రహించారా లేదా? ఒకవేళ,…
Read more


July 31, 2021 0

ప్రశ్నలకు జవాబులు

ఏది అశ్లీల గ్రంథం బైబిలా?! ఖురానా?!


July 22, 2021 0

జాకిర్ సైన్స్

ముస్లీం వక్త మరియు ఇస్లాం పండితుడు జాకిర్ నాయక్ జీవపణామశాస్త్ర పరిజ్ఙానం ముస్లీం వక్త మరియు ఇస్లాం పండితుడు జాకిర్ నాయక్ ఖగోళశాస్త్ర పరిజ్ఙానం


July 17, 2021 0

ఇస్లామీయ సైన్స్

ఇస్లాం మతగ్రంథాలలో ఆధునిక శాస్త్రం ఉందన్నది ముస్లీంల అచంచల విశ్వాసం. ఆ విశ్వాసానికి ఆధారాలను ఇస్లాం ధార్మిక గ్రంథాలలోనే చూడాలి. సూర్యుడు అస్తమించే స్థలం “ఓ ప్రవక్తా!) వారు నిన్ను జుల్‌ఖర్‌నైన్‌ గురించి అడుగు తున్నారు. “నేను మీకు అతని వృత్తాంతం కొద్దిగా చదివి వినిపిస్తాన”ని వారికి చెప్పు. మేము అతనికి భువిలో అధికారం ఇచ్చాము. అన్ని రకాల సాధన సంపత్తుల్ని కూడా అతనికి సమకూర్చాము. అతను ఒక దిశలో పోసాగాడు. చివరకు అతను సూర్యుడు అస్తమించే…
Read more


July 16, 2021 0

స్పష్టత కరువైన ‘స్పష్టమైన’ ఖురాన్

ప్రగల్భాల ప్రకటనలు “అలిఫ్‌ – లామ్‌ – రా. ఇది ఒక గ్రంథం. దీని వాక్యాలు నిర్దుష్ట మైనవిగా చేయబడ్డాయి. అవి వివేచనాపరుడు, సర్వం ఎరిగిన వాని తరఫు నుండి స్పష్టంగా విశదీకరించబడ్డాయి.” (ఖురాను – సురాహ్ 11:1) “ఏమిటీ, నేను అల్లాహ్‌ను కాకుండా ఇంకొక న్యాయనిర్ణేతను వెతకాలా? యదార్థానికి ఆయన ఒక సంపూర్ణ గ్రంథాన్ని మీ వద్దకు పంపి ఉన్నాడు. అందలి విషయాలు స్పష్టంగా విపులీకరించబడ్డాయి. మేము ఎవరికి గ్రంథం వొసగామో వారికి, ఈ గ్రంథం…
Read more


July 12, 2021 0