ముహమ్మద్ సూక్తులు

ఇస్లాం మతస్థాపకుడు మరియు ప్రవక్త అయిన ముహమ్మద్ గారిపట్ల ముస్లీంలకు అపారమైన భక్తిగౌరవాలుంటాయన్నది జగమెరిగిన సత్యం. ముహమ్మద్ యొక్క లౌకికజ్ఙానం, శాస్త్రీయ పరిజ్ఙానం, అలాగే ముస్లీం సమాజానికి ఆయన అందించిన నీతిసూక్తుల వివరాలను ఇస్లామీయ గ్రంథాలే పేర్కొంటున్నాయి. వాటి సూత్రాలు తాత్పర్యాలు ముస్లీం సమాజంపై ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపగలవో వాటిని చదివి మీరే నిర్ణయించుకోండి. క్రింద యివ్వబడిన సూక్తులు చెప్పే వ్యక్తిని సత్యప్రవక్తగా లెక్కించటం సబాబా కాదా అన్నది కూడా మీరే నిర్ణయించుకోండి. ముహమ్మదును ముస్లీంలు ఎందుకంతగా…
Read more


October 24, 2021 0