Category: ఇస్లాం

స్పష్టత కరువైన ‘స్పష్టమైన’ ఖురాన్

ప్రగల్భాల ప్రకటనలు “అలిఫ్‌ – లామ్‌ – రా. ఇది ఒక గ్రంథం. దీని వాక్యాలు నిర్దుష్ట మైనవిగా చేయబడ్డాయి. అవి వివేచనాపరుడు, సర్వం ఎరిగిన వాని తరఫు నుండి స్పష్టంగా విశదీకరించబడ్డాయి.” (ఖురాను – సురాహ్ 11:1) “ఏమిటీ, నేను అల్లాహ్‌ను కాకుండా ఇంకొక న్యాయనిర్ణేతను వెతకాలా? యదార్థానికి ఆయన ఒక సంపూర్ణ గ్రంథాన్ని మీ వద్దకు పంపి ఉన్నాడు. అందలి విషయాలు స్పష్టంగా విపులీకరించబడ్డాయి. మేము ఎవరికి గ్రంథం వొసగామో వారికి, ఈ గ్రంథం…
Read more


July 12, 2021 0

అవధులులేని కౄరత్వం!

అల్లాహ్ యొక్క అధర్మ ప్రణాళిక I. అల్లాహ్ తానే విధిరాత రాసి మనుషులను సృష్టిస్తాడట! [సురాహ్ 9:51 & 37:96; సహీ బుఖారి (4:54:430); (2:23:444); (6:60:473); (9:93:641) & సహీ ముస్లీము (33:6436); (33:6406)] “అల్లాహ్ మాకు రాసిపెట్టింది తప్ప మరొకటి మాకు జరుగదు.ఆయనే మా సంరక్షకుడు. విశ్వాసులైనవారు అల్లాహ్ నే నమ్ముకోవాలి” అని (ఓ ప్రవక్తా) వారికి చెప్పు” (సురాహ్ 9:51). “మరి (చూడబోతే) మిమ్మల్నీ, మీరు చేసిన వాటినీ సృష్టించినవాడు అల్లాహ్‌యేకదా!” (సురాహ్ 37:96)” II.…
Read more


July 7, 2021 0

ముహమ్మద్ & అయిషా

ఇస్లామీయ గ్రంథాలు తెలియచేస్తున్న ప్రకారం*, ఇస్లాం ప్రవక్త ముహమ్మద్ తాను 50 యేండ్ల వయస్సులో ఉండగా 6 సంవత్సరాల అయిషా అనే అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకున్నాడు. కాని, ఆ అమ్మాయికి 9 సంవత్సరాల వయస్సు వచ్చిన తరువాతే ముహమ్మద్ గారు ఆమెతో వైవాహిక జీవితాన్ని మొదలు పెట్టాడు. *{[సహిహ్ అల్-బుఖారి, వాల్యూం 5, బుక్ 58, నంబర్ 234 & వాల్యూం 9, బుక్ 87, నంబర్ 140,139 & వాల్యూం 7, బుక్ 62, నంబర్…
Read more


April 4, 2021 0

ప్రవక్తలు Vs. ముహమ్మద్

సృష్టికర్త ప్రత్యక్షతలను పొందుతు, ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తూ, మానవాళికి దైవ సందేశాలను అందించేవారే ప్రవక్తలు. ప్రవక్తల పరంపర మూడు దఫాలుగా మానవాళికి అందించబడింది. మొదటి పరంపర అబ్రహాముతో మొదలై యోసేపు వరకు నిరాటంకంగా కొనసాగింది. రెండవది, మోషేతో మొదలై మలాకి వరకు కొనసాగింది. మూడవది మరియు చివరిది అయిన నిజప్రవక్తల పరంపర యేసుక్రీస్తుతో మొదలై యేసు శిష్యుడైన యోహానుతో అంతమైంది. ఈ నిజప్రవక్తల పరంపర ముగిసిన తదుపరికూడా చరిత్రలో అనేక మంది వ్యక్తులు, సంస్కర్తలు, నాయకులు, మతబోధకులు…
Read more


February 22, 2021 0

స్త్రీలు: ఇస్లాం Vs. క్రైస్తవ్యం

ఇస్లాంలో స్త్రీలు ఇస్లాంలో స్త్రీల పాత్ర స్థాయిలు ప్రత్యేకమైనవి. స్త్రీపురుషుల మధ్య వైవిధ్యం ప్రస్పుటంగా కనిపించటమేగాక అది ఎప్పటికి పూరించలేనిది మరియు నిత్యత్వమంతా కొనసాగేది. ఖురాన్ బోధ ప్రకారం: (1) మొదటి మానవుడైన ఆదాముకు తప్ప మానవులందరికి తల్లిగా లెక్కించబడే మొట్టమొదట సృష్టించబడిన స్త్రీ పేరు లేదు! [ఖుర్’ఆన్ 2:35](2) మెస్సయ్య అయిన యేసు వారి తల్లి పేరు తప్ప వేరే యే స్త్రీ పేరు పేర్కొనబడలేదు! [ఖుర్’ఆన్ 3:42](3) ప్రవక్తలలోని ఒక్క స్త్రీనైనా గుర్తించలేదు! (4)…
Read more


February 17, 2021 0

ఇస్లాంలో చిక్కుముడులు

ముస్లీంల విశ్వాసమైన ఇస్లాంలో తేల్చుకోజాలని అనేక చిక్కుముడులున్నాయి. వాటిని కప్పిపెడుతూ మతమార్పిడులకొరకు క్రైస్తవ విశ్వాసంలోని మర్మాలను తప్పుబట్టే ప్రయత్నాలను దావా ప్రచారకులు అనేక విధాలుగా చేస్తూ అమాయక క్రైస్తవులను అలాగే ముస్లీములను మోసం చేస్తూ తప్పు మార్గం పట్టిస్తున్నారు. ముస్లీం దావా ప్రచారకుల మోసాలను అడ్డుకునేందుకు సహాయకరంగా ఇస్లాంలోని అతర్క అంశాలలో అలాగే పరస్పర వ్యతిరేక విశ్వాసాలలోని కొన్ని ఈ వ్యాసంలో మీముందు ఉంచుతున్నాము. అల్లాహ్ గురించి (1) సృష్టిని ప్రారంభించకముందు అల్లాహ్ తప్ప మరెవరు లేరు…
Read more


December 25, 2020 0

ముహమ్మద్ & జైనాబ్

నేపథ్యం ముహమ్మద్ భార్య ఖదీజ సంతలో జైద్ (ఇబ్న్ హరిథ) అనే ఒక బానిస యువకుని కొని తన భర్త అయిన ముహమ్మద్ కు బహుమానంగా యిచ్చింది. ముహమ్మద్ తనకన్నా పది సంవత్సరాలు చిన్నవాడైన ఆ బానిస యువకుని యిష్టపడి ఖదిజను ఒప్పించి కాబాలో అందరిముందు తమ దత్తపుత్రునిగా చేసుకున్నాడు. దాన్ని బట్టి, అది మొదలుకొని ఆ యువకుడు జైద్ ఇబ్న్ ముహమ్మద్ గా పిలువబడ్డాడు. ఖదిజ చనిపోయిన తరువాత ముహమ్మద్ మదీనాకు వలస వెళ్ళి అక్కడ…
Read more


December 7, 2020 0

ముహమ్మద్ Vs. ఈసా

ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద మాతాలు క్రైస్తవ్యం మరియు ఇస్లాం. మొదటిస్థానంలో ఉన్న క్రైస్తవ్యం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుద్వారా స్థాపించబడి ఆయననే మాదిరిగా కలిగి విస్తరిస్తున్నది. రెండవస్థానంలోని ఇస్లాం ముస్లీం ప్రవక్త ముహమ్మద్ ద్వారా స్థాపించబడి ఆయననే మాదిరిగా కలిగి విస్తరిస్తున్నది. ఈ రెండు మతాలలో అనేక వైవిధ్యాలుండటమేగాక వాటి స్థాపకుల మధ్య కూడా అనేక భేదాలున్నాయి. ఆ భేదాలే రెండు మతాలను/మార్గాలను విభజించటమేగాక రెండింటి గమ్యాలుకూడా వేరువేరు అన్న సత్యాన్ని నిర్దేశిస్థున్నాయి. ఆ భేదాలలోని కొన్ని క్రింద యివ్వబడినవి.…
Read more


August 5, 2020 0

ఖుర్’ఆన్ చరిత్ర

ముస్లీముల ధార్మిక గ్రంథం ఖుర్’ఆన్ ముస్లీంల ధార్మిక గ్రంథం. ముస్లీముల విశ్వాసమైన ఇస్లాము మతానికున్న రెండు మూలస్తంభాలలో మొదటిది ఖురాన్ [القرآن/అల్-ఖుర్’ఆన్]. రెండవ మూలస్తంభం, హదీసులు [أحاديث/అహదిత్ = సాంప్రదాయాలు; ఇతిహాసాలు; నివేదికలు; వ్యాఖ్యానాలు].  ఖురాను వాక్యాలు ఏడవ శతాబ్ధపు మొదటి అర్దభాగములో వ్రాయబడగా, వాటి సందర్భాలు, చరిత్ర, మరియు వ్యాఖ్యానాలతో కూడిన హదీసులు తొమ్మిదవ శతాబ్ధపు మొదటి అర్దభాగములో వ్రాయబడ్డాయి.  ఈ వ్యాసములో ప్రధానంగా ఖురాను యొక్క చరిత్ర వివరాలు ఇస్లామీయ గ్రంథాల ఆధారంగా మీముందుంచబడుతున్నాయి.…
Read more


July 7, 2020 0

చరిత్రలో ముహమ్మద్

మానవ సంస్కృతి మరియు అభివృద్ది దిశను అనూహ్యంగా ప్రభావితం చేసి చరిత్రకెక్కిన వారు కొద్దిమందే. అలాంటివారిలో పేర్కొనదగిన వ్యక్తి ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్లా. ఆరవ శతాబ్దం చివరలో [570 క్రీ.శ.] అరేబియాలోని ఖురేషి అనబడిన ఒక ప్రధానమైన తెగలోని బాను హషిం అనే వంశములో అబ్దుల్లా మరియు అమీనాలకు జన్మించిన ఏకైక కుమారుడు ముహమ్మద్.      ముహమ్మదు జననానికి ఆరునెలల ముందు తండ్రి అబ్దుల్లా బిన్ ముత్తాలిబ్ మరణించాడు. ముహమ్మదుకు ఆరు సంవత్సరాల వయస్సు వచ్చినప్పుడు…
Read more


May 22, 2020 0