అల్లాహ్!

అల్లాహ్!

November 27, 2020 Videos 0

‘అల్లాహ్’ అంటే ఏమిటి…?అల్లాహ్ ఎక్కడున్నాడు…? ముస్లీం వక్తల చిక్కుముడి!